Çevre Politikamız

PEY ART / Kalite Politikamız

Firmamızın Çevre Politikası şu prensipler üzerine kuruludur:

 

  • Çevre duyarlılığımızın gereklerini yerine getirmek için çevresel amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesi yolu ile çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Enerji, ham madde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Geri kazanımla ilgili çalışmalar yaparak atık miktarını, ham madde ve enerji tüketimlerini azaltmak,
  • Hizmetlerimizde uygun teknolojiler kullanarak ve Çevre Politikamızı uygulamaya devam ederek çevre kirliliğini azaltmak ve önlemek,
  • Mal ve hizmet aldığımız tedarikçileri çevre konusunda yönlendirmek ve , çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmak.

Pin It on Pinterest

Share This